1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 คะแนน 3.98 ดาว (จาก 20 คน)

Please login to comment
 • No comments found
 • ท่านองค์ทะไลลามะได้กล่าวเตือนถึง ปัญหาของการพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างขาดจิตสำนึก และได้เน้นถึงความสำคัญของการบูรณาการ ความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์และพระพุทธศาสนาไว้ว่า “ทุกเรื่องราวของชีวิตผู้คนในปัจจุบันนี้ ล้วนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .....
 •   แมรี่ เกตท์ รู้สึกเดือดร้อนและเป็นทุกข์ใจมาก เมื่อรู้ว่าลูกชายไม่เอาถ่านของนางตัดสินใจเลิกเรียนที่ฮาร์ดวาร์ด ขณะที่ยังไม่จบปริญญาตรี และคิดว่าลูกชายตัดสินใจผิดพลาดเป็นความล้มเหลวของชีวิต
 •   ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้พูดถึงความท้าทายที่นักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเผชิญ และความสำคัญของสังคมไทยที่ต้องเข้าใจถึงผลกระทบที่สำคัญของวิทยาศาสตร์
 •   ข้อดีของคนรุ่นเยาว์ : มีโอกาสเลือกชีวิต           จะหาพรที่เลิศล้ำไปกว่าความเป็นหนุ่มสาวได้ยาก หากจะมีก็คงเป็นความเป็นเด็ก พรนี้ก็คือชีวิตที่อยู่ตรงหน้าทั้งชีวิต ชีวิตที่ยืนยาว น่าสดใส และสนุกสนานมีรสชาติ
 •   รากฐานด้านวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวโยงกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           มองในแง่หนึ่ง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาจถือเป็นสิ่งค่อนข้างใหม่ในสังคมไทย แต่จากอีกแง่หนึ่งนั้น เป็นสิ่งที่มีรากฐานมานานแล้ว 
 •             ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา ทำให้มนุษย์มีการใช้พลังงานฟอสซิล มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพื่อทำให้เกิดการผลิตจำนวนมากในราคาต้นทุนที่ต่ำลงเพื่อสนองการบริโภคของมนุษย์เป็นการบริโภคแบบฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพยากรมากอย่างไม่จำเป็น ตลอดจนการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อทำการปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือการปลูกพืชหรือต้นไม้อย่างเดียวกันเป็นบริเวณกว้าง รวมถึงการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเลี้ยงสัตว์
 • Paweena Sripunjang School of Digital Media Sripatum University. Thesis Animation 2012 : ผลงานศิลปนิพนธ์ ปี 2555
 • เครื่องอบแห้งวัสดุทางการเกษตรโดยใช้คลื่นไมโครเวฟในท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยมร่วมกับระบบสเปาเต็ดเบด
 • PHONESAVNH PHOMNAO,School of Digital Media (SDM) :Thesis 2011_ Fish_PHONESAVNH PHOMNAO ผลงานศิลปนิพนธ์ ปี 2554
 • RUJIPHUN PIRUNPAWADEE, School of Digital Media (SDM) :Thesis 2011 VIRUS_RUJIPHUN PIRUNPAWADEE ผลงานศิลปนิพนธ์ ปี 2553
 • SURASAK JAIPUK, School of Digital Media (SDM) :Thesis 2010_Noodle Rush_SURASAK JAIPUK ผลงานศิลปนิพนธ์ ปี 2553
 • School of Digital Media (SDM) :Thesis 2011 The_little_mushroom_SIRA SASIKUNATHORN ผลงานศิลปนิพนธ์ ปี 2554
 • ADIT KRISANASUWAN School of Digital Media (SDM) : Thesis 2011_The Unexpected_ADIT KRISANASUWAN ผลงานศิลปนิพนธ์ ปี 2554
 • SAKUNA KOTCHANIN School of Digital Media (SDM) :Thesis 2011 Nature_dancing_SAKUNA KOTCHANIN ผลงานศิลปนิพนธ์ ปี 2554 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Copyright © 2013 • Thailand Knowledge Center
 
Font :
A-
A
A+
X

กรุณากรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์คะ

ท่านชื่นชอบ/ต้องการองค์ความรู้ด้านใดเป็นพิเศษ