กิจกรรมวันนี้

สร้างกลุ่มการเรียนรู้
  • Polls แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งชาติ
  • แบบประเมินผลการใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์จากองค์ความรู้ที่ชัดเจน
  • ค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์

องค์ความรู้ใหม่ดูทั้งหมด

การสร้างต้นแบบเครื่องบินโดยสารราคาประหยัดสำหรับพลเรือน

มุ่งเน้นศึกษาวิทยาการการบิน หลักอากาศพลศาสตร์ และนำมาใช้ผลิตเครื่องบินโดยสารส่วนบุคคลขนาดย่อม 2 ตุลาคม 2559, 03:41

หน้าที่ของทุกอย่าง

28 มิถุนายน 2559, 12:52

อยากเรียนเก่ง

26 มิถุนายน 2559, 21:40

องค์ความรู้ที่มีคะแนนสูงสุดดูทั้งหมด

Nunee
Nunee
ภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ละด้าน

ภูมิปัญญาไทย หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจ เนื่องจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เกิดขึ้นจากความรอบรู้ ประสบการณ์ แนวคิดที่สังคม หรือชุมชน 6 กันยายน 2553, 12:04

admin
admin
รำลึก ๑๐๐ ปี พระปิยมหาราช

“การมีทาสเป็นเครื่องถ่วงความเจริญของบ้านเมือง” พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) แห่งราชวงศ์จักรี พระมหากษัตริย์ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกนานัปการต่อแผ่นดินไทย ทั้งในการ 1 มิถุนายน 2553, 11:17

killeroop
killeroop
วงจรชีวิตของตัวสามง่าม

ตัวสามง่าม(silverfish, fishmoths, slickers, firebrats, bristletails)อยู่ในอันดับไทแซนนูร่า (Thysanura : thysanoo = tassel, oura = tail) เป็นแมลงขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ไม่มีปีก มีหนวดยาว อาจจะมีตารวมหรือไ 30 พฤศจิกายน 542, 00:00