กิจกรรมวันนี้

สร้างกลุ่มการเรียนรู้
  • Polls แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งชาติ
  • แบบประเมินผลการใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์จากองค์ความรู้ที่ชัดเจน
  • ค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์

องค์ความรู้ใหม่ดูทั้งหมด

หน้าที่ของทุกอย่าง

28 มิถุนายน 2559, 12:52

อยากเรียนเก่ง

26 มิถุนายน 2559, 21:40

การทำไวน์จากผลไม้ไทย

ไวน์ หมายถึง เครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผลไม้ เช่น องุ่นทำให้เกิดแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ไวน์มีต้นกำเนิดในศตวรรษที่ 19 เมื่อมีการค้นพบว่าเชื้อราขนาดเล็กหรือ ยีสต์ สามารถเปลี่ยนน้ำตาลในผลไม้ให้เป็นแอลกอฮอล์ได 19 พฤศจิกายน 2553, 13:57

องค์ความรู้ที่มีคะแนนสูงสุดดูทั้งหมด

Nunee
Nunee
ภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ละด้าน

ภูมิปัญญาไทย หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจ เนื่องจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เกิดขึ้นจากความรอบรู้ ประสบการณ์ แนวคิดที่สังคม หรือชุมชน 6 กันยายน 2553, 12:04

admin
admin
รำลึก ๑๐๐ ปี พระปิยมหาราช

“การมีทาสเป็นเครื่องถ่วงความเจริญของบ้านเมือง” พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) แห่งราชวงศ์จักรี พระมหากษัตริย์ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกนานัปการต่อแผ่นดินไทย ทั้งในการ 1 มิถุนายน 2553, 11:17

killeroop
killeroop
วงจรชีวิตของตัวสามง่าม

ตัวสามง่าม(silverfish, fishmoths, slickers, firebrats, bristletails)อยู่ในอันดับไทแซนนูร่า (Thysanura : thysanoo = tassel, oura = tail) เป็นแมลงขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ไม่มีปีก มีหนวดยาว อาจจะมีตารวมหรือไ 30 พฤศจิกายน 542, 00:00